Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamoœciu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamoœciu

Strona główna
Kontakt
Redaktor: Administrator   
02.06.2008.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

ul. Jana Kilińskiego 62 

22-400 Zamość

tel. (centrala): (84) 680-74-00

tel. (sekretariat): (84) 680-74-10

fax:  (84) 627-16-28, (84) 639 34 10
e-mail (sekretariat): km_zamosc@straz.lublin.pl  www.straz.zamosc.pl
  

 

Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
STRAŻACKIE ŚWIĘTO W LUTYM
Redaktor: Andrzej Szozda   
24.02.2012.

 W dniu 21 lutego 2012r w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Zamościu odbyło się, uroczyste poświęcenie i przekazania pojazdów i sprzętu zakupionego w 2011r. W trakcie uroczystości przekazano: dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze MAN dla Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Zamościu i Szczebrzeszynie, samochód rozpoznawczo-ratowniczy Nissan Navara wraz z namiotem oraz skokochron (sprzęt do działań z zakresu ratownictwa wysokościowego) dla zamojskiej jednostki.

Zmieniony ( 17.01.2014. )
Czytaj całość
 
PRZEKAZANIE POJAZDÓW
Redaktor: Andrzej Szozda   
17.02.2012.

 W dniu 21 lutego 2012r o godzinie 11:00 w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Zamościu odbędzie się uroczystość poświęcenia i przekazania: dwóch ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych MAN pozyskanych w ramach projektu: Poprawa funk­cjo­no­wa­nia sys­temu bez­pie­czeń­stwa na tere­nie mia­sta Zamość i powiatu zamoj­skiego w zakre­sie loka­li­za­cji, ogra­ni­cza­nia i likwi­da­cji zagro­żeń che­miczno – ekologicznych oraz samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Nissan Navara zakupionego ze środków własnych oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

Zmieniony ( 24.02.2012. )
Czytaj całość
 
NOWE SAMOCHODY
Redaktor: Andrzej Szozda   
09.11.2011.

 

W ramach realizacji projektu „Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w dniu 31 października 2011 roku dostarczone zostały trzy samochody ratowniczo-gaśnicze MAN, dwa ciężkie samochody dla Komendy Miejskiej PSP w Zamościu oraz jeden średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Komarów. Zgodnie z harmonogramem projektu kolejne dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do OSP Mokre i OSP Krasnobród w I kwartale 2012r.  

Zmieniony ( 21.11.2016. )
Czytaj całość
 
Zobacz też…
Joomla Templates by Joomlashack