Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamoœciu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamoœciu

Strona główna arrow Charakterystyka powiatu
Charakterystyka powiatu PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
26.06.2008.

Komenda  Miejska PSP w Zamościu obejmuje swoim działaniem dwa powiaty: powiat ziemski zamojski oraz powiat grodzki m. Zamość. Powierzchnia obydwu powiatów wynosi ponad 1900 km2. Liczba ludności kształtuje się na poziomie ok. 172 000 osób w tym miasto Zamość ok. 64 500 osób. Powiat zamojski położony jest w południowej części województwa lubelskiego na granicy trzech regionów geograficznych: Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Zachodniowołyńskiej oraz Roztocza. Graniczy z powiatami: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, tomaszowskim i leżącym w jego centrum, zamojskim grodzkim.

Pod względem powierzchni zajmuje w województwie lubelskim drugie miejsce po powiecie bialskim. Teren powiatu zamojskiego jest w przeważającej części terenem rolniczym i leśnym, uprzemysłowienie powiatu jest niskie, dobrze funkcjonuje branża meblarska oraz przetwórstwa rolnego. Lasy zajmują obszar o powierzchni 398,4 km2 , co stanowi 21,3 % ogólnej powierzchni a użytki rolne zajmują powierzchnię około 1243,7 km2 co stanowi 66,5% ogólnej powierzchni. Ilość jednostek administracyjnych ogółem 16 w tym: miast – 1 (Zamość), miast-gmin – 3 (Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec), gmin – 12.

Na terenie powiatu należy liczyć się z możliwością wystąpienia następujących zagrożeń:

 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 • zagrożenia chemiczno-ekologiczne związane z uwolnieniem podczas transportu, przesyłu, magazynowania i przerobu materiałów niebezpiecznych,
 • zagrożenia związane z wystąpieniem wypadków w komunikacji drogowej i kolejowej,
 • inne miejscowe zagrożenia - związane z wystąpieniem groźnych anomalii pogodowych (silne wiatry, huragany, intensywne opady atmosferyczne), oraz związane z lokalnymi podtopieniami.

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe: 

Zagrożenie pożarowe w zakładach przemysłowych jest uwarunkowane profilem produkcji oraz rodzajem używanych materiałów. Do obiektów, w których występuje zagrożenie wybuchem należą m. in. stacje paliw, obiekty magazynowe gazu propan-butan, przetwórstwa zbożowego (młyny elewatory zbożowe). Ponadto zagrożenie wybuchowe w sytuacjach awaryjnych może wystąpić w budynkach-obiektach, w których eksploatowane są sieci i odbiorniki na gaz ziemny i gaz propan-butan oraz zbiorniki ciśnieniowe.

Do zakładów przemysłowych o najwyższym zagrożeniu pożarowym i wybuchowym należą:

 • Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie – gdzie podczas procesu technologicznego wykorzystuje się heksan,
 • Baza Paliw „Pawtrans” w Zamościu – paliwa płynne w zbiornikach podziemnych,
 • Kolejowa Stacja Paliw Zamość-Bortatycze - olej napędowy magazynowanego w zbiornikach podziemnych,
 • Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie – ziarna rzepaku,
 • Fabryka Mebli „JOBON” w Zwierzyńcu - wyroby gotowe, materiały do produkcji mebli- płyty, pianka poliuretanowa, drewno,
 • Fabryka Mebli Black Red White w Zamościu - materiały do produkcji mebli płyty wiórowe, pilśniowe, wyroby gotowe, pyły,
 • Meble Polskie - wyroby gotowe, materiały do produkcji mebli- płyty, pianka poliuretanowa, drewno,
 • „Animex” – Zakłady Drobiarskie w Zamościu - ziarno, zboża, wyroby gotowe w postaci pasz,
 • Zamojskie Zakłady Zbożowe w Zamościu - zboża, wyroby gotowe. 

Zagrożenia związane z transportem, magazynowaniem i przetwarzaniem niebezpiecznych materiałów chemicznych. Do zakładów w których w trakcie procesu produkcyjnego lub magazynowania może dojść do uwolnienia niebezpiecznych materiałów chemicznych należą:

 • Chłodnia „MORS” w Zamościu gdzie w procesie technologicznym wykorzystuje się amoniak,
 • OSM Krasnystaw ZP Zamość wykorzystujący amoniak,
 • Chłodnia „PROFESSIONAL” w Adamowie wykorzystująca amoniak,
 • Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie – wykorzystujące: kwas siarkowy, kwas fosforowy, amoniak.

 Ponadto na terenie powiatu zamojskiego znajduje się 36 stacji paliw płynnych i autogazu, 15 samodzielnych stacji autogazu, oraz 1 stację tankowania gazem ziemnym (CNG). Przez teren powiatu zamojski przebiega Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), którą przewożone są również materiały niebezpieczne.                            

W powiecie zlokalizowane są trzy gazociągi wysokiego ciśnienia na odcinkach:

 • Lubaczów- Komarów – Zamość,
 • Zamość – Krasnystaw,
 • Sumin – Zwierzyniec,

Teren powiatu przecinają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, łączące środkową część kraju z polsko-ukraińskimi przejściami granicznymi w Hrebennem i Zosinie: droga krajowa Nr 17 Lublin – Zamość – Lwów, droga krajowa Nr 74 Frampol-Zamość- Hrubieszów, a także drogi wojewódzkie: 837 Zamość – Żółkiewka, 843 Zamość-Chełm, 848 Szczebrzeszyn – Turobin, 849 Zamość- Józefów, 858 Szczebrzeszyn –Zwierzyniec- Biłgoraj. 

Najważniejsze trasy kolejowe powiatu zamojskiego to:

 • Hrubieszów – Zamość - Bortatycze – Biłgoraj (LHS do Sędziszowa) linia szerokotorowa,
 • Zamość – Ruskie Piaski – Rejowiec,
 • Hrubieszów – Zamość – Bełżec,
 • Stalowa Wola – Zwierzyniec – Zamość.

                       

Przez powiat przepływają następujące rzeki: Wieprz, Wolica, Żółkiewka, Łabuńka, Por, Topornica. Należy się liczyć z możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa skażenia wód substancjami ropopochodnymi podczas awarii środków transportu przewożących tego typu substancje.

Na terenie powiatu zlokalizowane są 4 duże zbiorniki wodne:

L.p.

Nazwa

Lokalizacja

Poj. zbiornika      w tys.  m3

Wielkość terenu zal.

1

Jaz Nielisz

rz. Wieprz  Nielisz

19 500,0

834 ha

2.

Jaz ZwierzyniecRudka

rz. Wieprz Zwierzyniec – Rudka

32,0

6,6

3.

Zbiornik retencyjny; jaz Zamość

rz. Topornica  Zamość

60,0

18,2

4.

Zbiornik retencyjny, jaz Krasnobród

 rz. WieprzKrasnobród

55,0

13,6

 Na terenie powiatu zamojskiego występuje stosunkowo dużo obszarów leśnych, których powierzchnia zajmuje 43 931 ha (26 307 ha – Lasy Państwowe, 17 624 – lasy nie stanowiące własnoscui Skarbu Państwa). Z uwagi na wielkość obszarów leśnych największe zagrożenie pożarowe występuje na terenie gmin Zamość, Zwierzyniec, Krasnobród. Do drugiej kategorii zagrożenia pożarowego zakwalifikowane są lasy Nadleśnictwa Zwierzyniec 8 326 ha. Pozostałe obszary leśne ok. 37 600 ha, zakwalifikowane są do najniższej III kategorii zagrożenia pożarowego. W powiecie utworzone są 3 duże parki krajobrazowe:

 • Skierbieszowski Park Krajobrazowy zajmujący powierzchnię 35 488 ha,
 • Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy o pow. 20 209 ha z czego obszary leśne stanowią 27,7 %,
 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy 9 390 ha z czego obszary leśne stanowią 60,6 %. 

Na terenie powiatu występuje 1 z 23 narodowych parków tj.: Roztoczański Parku Narodowego (RPN) zajmujący łączną powierzchnię 8483 ha, gdzie obszary leśne parku zajmują 95,5%/.

Na terenie powiatu zamojskiego znajdują się Specjalne Obszary Ochrony (SOO) zaliczone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (nazwa i kod obszaru):

Gliniska (PLH060006); Wygon Grabowiecki (PLH060027); Popówka PLH06; Hubale (PLH060008); Kąty (PLH060010); Roztocze Środkowe (PLH060017); Debry (PLH060003); Święty Roch (PLH060022); Sztolnie w Senderkach (PLH060020); Niedzieliska (PLH060044); Dolina Sieniochy (PLH060025); Dolina Łętowni (PLH060040);

oraz Obszary Specjalnej Ochrony (OSO): Zbiornik w Nieliszu (PLB060020); Dolina Górnej Łąbuńki (PLB060013); Roztocze (PLB060012); Puszcza Solska (PLB060008), Ostoja Tyszowiecka (PLB060011).  

Stworzenie na terenie powiatu skutecznego systemu likwidacji skutków występujących zagrożeń a w szczególności zagrożeń chemiczno-ekologicznych jest priorytetowym zadaniem Komendy Miejskiej PSP w Zamościu. Jednym z elementów tego systemu jest posiadanie odpowiednich pojazdów pożarniczych wyposażonych w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia różnorodnych działań ratowniczych z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego i chemiczno-ekologicznego.

Zmieniony ( 09.02.2018. )
 
Joomla Templates by Joomlashack